Gnosis Medica je časopis zaměřený zejména na stále se rozšiřující interdisciplinární spolupráci jednotlivých morfologických i klinických oborů. Tento odborný časopis by rád splňoval požadavky moderního, dynamického média, schopného reflektovat aktuální problematiku a vývoj v morfologických, ale i klinických oborech.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

 

do rukou se Vám dostává nově vzniklý časopis Gnosis Medica zaměřený zejména na stále se rozšiřující interdisciplinární spolupráci jednotlivých morfologických i klinických oborů. Tento odborný časopis by rád splňoval požadavky moderního, dynamického média, schopného reflektovat aktuální problematiku a vývoj. Gnosis Medica tedy vznikl za podpory projektu OPVK Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059.

Publikovat v renomovaných vědeckých časopisech je jedním z prestižních cílů odborníků, který je v současnosti podpořen i systémem hodnocení výsledků výzkumu. Náš nově vzniklý časopis by se rád renomovaným vědeckým časopisem stal. Chceme-li pozdvihnout úroveň časopisu i z pohledu vědeckého hodnocení, je nezbytné citovat zde publikované práce v našich i zahraničních publikacích.

Nic z toho však nelze činit bez spolupráce redakce a publikujících. Prosíme tedy o zasílání nových originálních prací, kazuistik, recenzí a dalších příspěvků. Neobávejte se zaslat do redakce Váš příspěvek i v případě pochybností o jeho vhodnosti, my Vám rádi a obratem sdělíme, zda a případně za jakých podmínek je publikace textu možná.

Držme našemu novému časopisu palce, ať se daří, ať podnítí zájem autorů a nalezne širokou čtenářskou obec.

 

 

MUDr. Martin Dobiáš

Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP v Olomouci




Vážení čtoucí přátelé,


dostáváte do rukou časopis Gnosis Medica, který se rozhodla realizovat skupina olomouckých morfologů za aktivního vedení Mgr. Radky Filipčíkové, Ph. D. a neutuchající spolupráce RNDr. Marcely Bezdičkové, Ph. D. a MUDr. Martina Dobiáše z Ústavu soudního lékařství a medicínského práva LF UP v Olomouci.

Předpokládáme, že bude určen nejen pro autory z oblasti anatomie, histologie, patologie, soudního lékařství, zkrátka tam, kde je doménou morfologie, ale hlavně klinickým oborům.

My starší si ještě pamatujeme dobu, kdy vycházela Folia Morphologica a po jejich zániku vznikla v Českých zemích značná mezera. Autoři, alespoň ti renomovanější, se uchytili v časopisech alespoň vzdáleně morfologických, případně mezinárodních. My nabízíme všem, zejména těm mladším, méně zkušeným v publikační činnosti, možnost startu.

Časopis je novorozený, zatím nikdo neví, jak se bude vyvíjet. Záleží na všech, autorech, týmu redakční rady, případných sponzorech, jaký bude, jak bude oblíbený a vyhledávaný, jakou bude mít úroveň. Předpokládáme periodicitu 3-4x ročně, záleží ovšem na autorech, s jakou chutí budou ochotni na těchto stránkách publikovat.

Přejme mu, přejme autorům, přejme sami sobě, aby se nám toto dílo podařilo, aby časopis z dětských krůčků sílil, zrál, učil se, dělal radost autorům v něm publikujícím a byl vlídně přijat čtoucí veřejností.

 

 

Doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc.

Ústav normální anatomie LF UP v Olomouci

 

Gnosis medica 2013

Číslo 1 Číslo 3,4
Číslo 2  
Gnosis medica 2014

Číslo 1  

 

Kontaktní adresa:

Bc. Veronika Hájková


Gnosis Medica


Ústav normální anatomie

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Hněvotínská 3

Olomouc 775 15


Telefon:
+420 585 632 202

e-mail: 
veronika.hajkova@upol.cz

 

www.vtec.cz

 

www.urgmed.eu

 

www.nan.upol.cz



Redakční rada

Předseda redakční rady

Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D.

 

Místopředseda redakční rady

MUDr. Martin Dobiáš
RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D.

 

Editoři

Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D.
RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D.
Bc. Veronika Hájková

 

Redakční rada

RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D.
RNDr. Jana Březinová, Ph.D.
MUDr. Ondřej David
MUDr. Martin Dobiáš
Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D.
MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
MUDr. Petr Hubáček
MUDr. Jarmila Indráková
Doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc.
MUDr. Vladislav Kutěj
MUDr. Libor Machálek
Doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.
Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
MUDr. Dalibor Pastucha, Ph. D., MBA
MUDr. Margita Smatanová, Ph. D.
MUDr. Miloš Sokol, Ph. D.
Doc. Dr. Rer. Med. Hanno Steinke (SRN)
MUDr. Urania Tavandzi, Ph.D.

 

ISSN 1805-8434 | MK ČR E 21048